fbpx

Množstvo procesov, jeden SAP Business One

Spoločnosť BETAMONT s.r.o. bola založená v roku 1992. Dnes patrí medzi lídrov v oblasti E2E, vývoja a integrácie vlastných inteligentných dopravných technológií v cestnej a železničnej doprave. Jej portfólio je formované modulárnym konceptom Measure-in-Motion.

V priebehu rokov BETAMONT s.r.o. postupne rozširoval svoje aktivity. V súčasnosti pôsobí v 12 krajinách a v systéme pracujú 2 spoločnosti.

Implementácia

V roku 2018/2019
40 používateľov
MS SQL databáza

SAP riešenie

SAP Business One

Produkty a služby

Inteligentné dopravné technológie v cestnej a železničnej doprave

Segment

Stavebná výroba
Logistika a servis

Zamestnanci

100+

Tržby

15 mil. EUR (2019)

Partner

Pred nábehom:
Výzvy a príležitosti

 • Vízia zefektívnenia práce zamestnancov spoločnosti na jednotlivých oddeleniach
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu
 • Expanzia do zahraničia a možnosti využitia aktuálnych IT technológií
Purchasing
& Operations@2x

Prečo SAP
a partner SOFTIP

 • Práca v oblasti dopravných technológií si vyžaduje komplexnosť, kvalitu, pružnosť a efektivitu
 • SAP Business One je otvorený systém schopný reflektovať meniace sa požiadavky trhu
 • SOFTIP splnil požiadavky a našiel riešenie pre splnenie našich potrieb
sap_hands@2x

Po nábehu

 • Jeden komplexný informačný systém
 • Okamžité informácie o stave zákazky vo fáze obchodnej, realizačnej aj vo fáze záručnej doby, podpory a servisu,
 • Komplexné riadenie obchodných príležitostí – evidencia, riadenie a analyzovanie cenových ponúk
 • Stavebná výroba, kalkulácie (import z Cenkros), nákup materiálu, výroba, montáž
 • Evidencia a riadenie servisných záručných a pozáručných činností 
 • Účtovníctvo, systém zádržného, legislatíva, majetok
 • Integrácia na dochádzkový systém a mzdy
 • Jednotný manažérsky reportingový systém
 • Prísne schvaľovacie workflow
SAP riadenie financií