fbpx

Tvoríme riešenia na mieru

DATALAN Quality Instruments je globálny dodávateľ automatizovaných systémov pre kontrolu kvality. Zameriavame sa na vývoj špeciálnych aplikácií na meranie, kontrolu a monitoring kvality vo veľkoobjemových výrobných linkách. Produkty sú v oblasti machine vision, inspection, 3D measurement a operatívneho monitoringu.

"SAP Business One nás podporil
v zavedení procesov vo firme."

Igor Kočiš, konateľ spoločnosti
DATALAN Quality Instruments, s.r.o.

Implementácia

V roku 2018
11 užívateľov
MS SQL databáza

SAP riešenie

SAP Business One

Produkty a služby

Vývoj a výroba zariadení
pre kontrolu kvality

Segment

Výroba, obchod
servis

Zamestnanci

25+

Tržby

2,9 mil. EUR (2018)

Partner

Pred nábehom:
Výzvy a príležitosti

 • Dcérska spoločnosť sa oddelila od svojej matky
 • Pôvodný system nepokrýval všetky procesy
Purchasing
& Operations@2x

Prečo SAP
a partner SOFTIP

 • Viackolový výber z množstva dodávateľov poukázal na silné stránky systému
 • Porozumenie procesom a schopnosť splniť očakávania
 • Kvalitný system a skúsený partner schopný využiť otvorené možnosti SAP Business One
sap_hands@2x

Po nábehu

 • Riadenie procesov obchodu, príležitostí, ponukovania a kalkulácií
 • Optimalizovaný proces nákupu
 • Prepojenie na CAD systém
 • Plánovanie a riadenie výroby, okamžité informácie o priebehu spracovania zákazky
 • Odhlasovanie operácií každého zamestnanca
 • Projektový manažment
 • Riadený sklad s úložnými miestami
 • Mobilný skladník
 • Servis predaných zariadení
 • Riadenie a plánovanie financií a legislatívne účtovníctvo
SAP riadenie financií