fbpx

120 000 ton obilním ročne sa spracuje v SAP Business One

Mlyn Kolárovo, a.s. je rodinná spoločnosť zaoberajúca sa mlynárstvom, pričom jej optimálna geografická poloha so sídlom na Slovensku zabezpečuje, čo najširší prístup k produkcii obilnín v tomto regióne. Veľkou výhodou je, schopnosť  zabezpečiť distribúciu mlynárskych výrobkov vlastnej značky „VITAFLÓRA“ okrem slovenských logistických centier aj do logistických centier susedných krajín. Viac ako 20 rokov skúseností z mlynárstva umožňuje definovať a realizovať požiadavky trhu.

So spracovaním viac ako 120 tisíc ton obilnín ročne, je firma jedným z kľúčových výrobcov regiónu.

Implementácia

V roku 2016
12 používateľov
MS SQL databáza

SAP riešenie

SAP Business One

Produkty a služby

Mlynárstvo, produkcia mlynárskych výrobkov VITAFLÓRA

Segment

Veľkoobchod

Zamestnanci

50+

Tržby

29,7 mil. EUR (2019)

Partner

Pred nábehom:
Výzvy a príležitosti

  • Vízia rozvoja spoločnosti
  • Mať centralizovaný ERP systém s prepojením na podporné systémy
Purchasing
& Operations@2x

Prečo SAP
a partner SOFTIP

  • SAP Business One je otvorený systém s možnosťou vysokej flexibility
  • SOFTIP prejavil porozumenie našim požiadavkám a schopnosť ich zapracovať
sap_hands@2x

Po nábehu

  • Centrálny ekonomicko-logistický systém
  • Plánovanie expedície
  • Prepojenie na riadený sklad ABERLE
  • EDI elektronická výmena dokumentov s dodávateľmi a odberateľmi
  • Import údajov z váh
  • Dokonalý prehľad o situácii v spoločnosti
SAP riadenie financií