fbpx

SAP Business One ERP softvér pre malé a stredne veľké firmy

Získajte väčšiu kontrolu nad svojou firmou alebo dcérskou spoločnosťou so SAP Business One. Tento softvér spája všetky hlavné biznis funkcie malých a stredne veľkých podnikov – vrátane financií, CRM, predaja či skladov. Či už je on-premise alebo v cloude, pristupovať k nemu môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou ľubovoľného mobilného zariadenia. Eliminuje potrebu prepájania rôznych modulov či aplikácií a zároveň rastie spolu s vami.

Prehrať video

Úplná kontrola financií podniku

SAP Business One ponúka kompletný súbor nástrojov na riadenie firemných financií. Či už ide o finančné plánovanie, sledovanie cash flow a rozpočtov, automatizáciu účtovných procesov, bankové operácie či integráciu finančných operácií s ďalšími biznis procesmi v reálnom čase. Vďaka tomu budete mať vždy pod kontrolou peňažné toky a rozpočty firmy, urýchlite transakcie a získate dokonalý prehľad o skutočnom stave vášho podnikania.

SAP riadenie financií
SAP CRM a spokojnosť zákazníkov

Riadenie predaja a vzťahov so zákazníkmi

Vďaka SAP Business One sa z potenciálnych klientov stanú vaši reálni a lojálni zákazníci. Jeho vyspelé predajné a marketingové nástroje vám umožnia riadiť obchodný proces od počiatočného kontaktu až po predaj a následnú starostlivosť, servis a podporu. Zákaznícke údaje budete mať na jednom mieste, vďaka analytickým funkciám získate prehľad o všetkých aspektoch predaja aj prognózy jeho vývoja do budúcnosti. Výsledkom bude nielen spokojnosť zákazníkov, ale aj rast vašich ziskov.

Optimalizácia nákupu a riadenie zásob

Od výzvy na predkladanie ponúk, cez prípravu objednávky, až po zaplatenie dodávateľovi vás SAP Business One prevedie celým reťazcom krokov a operácií spojených s nákupom. Vytvorenie dokladov, detailné informácie o nákupných položkách s cenníkmi, údaje o úrovni zásob, či tvorba výkazov s dátami v reálnom čase. Tieto a mnohé ďalšie funkcie vám umožnia prehľadné porovnanie cien a dodávateľov, dojednanie lepších podmienok a tým zníženie nákladov.

SAP riadenie zásob
SAP produkcia

Plánovanie výroby

SAP Business One ponúka nástroje pre transparentnú správu skladov a zásob, či umiestnenia zásobníkov. Optimalizujú pohyb jednotlivých položiek, skracujú čas ich vyzdvihnutia, ako aj zaznamenávajú príjem a výdaj tovaru. Výrobné a materiálové požiadavky tak budete mať pod úplnou kontrolou. Okrem presných informácií o stave zásob jednoducho stanovíte ich hodnotu, úroveň štandardných a špeciálnych cien, či priznáte objemové alebo zákaznícke zľavy.

Business Intelligence

Využívajte dáta z viacerých zdrojov na prípravu aktuálnych a presných výstupov na základe údajov z celej firmy i externého prostredia. SAP Business One poskytuje vyspelé nástroje na podporu rozhodovania a pre analýzy, ktoré môžu využívať silu in-memory platformy SAP HANA na vytváranie detailných reportov v reálnom čase. Na výber máte aj z množstva rôznych formátov, panelov a konfigurácií zobrazenia informácií presne podľa vašich potrieb.

SAP business inteligence
SAP analytické nástroje

Analytika a reporting

Informácie z predaja, výroby, finančného oddelenia či od zákazníkov, SAP Business One ich integruje a sprístupňuje okamžite a pre celú spoločnosť. Tento jednotný systém nielen zlepšuje váš prehľad o výkonnosti podniku, ale aj odstraňuje duplicitu zadávania údajov, znižuje chybovosť a tým šetrí čas zamestnancov a financie spoločnosti. Navyše, k dispozícii máte aj neprekonateľnú silu technológie SAP HANA, ktorá umožňuje analýzy veľkých objemov dát v reálnom čase.

SAP Slovensko

Vyvíjané na Slovensku

Na vývoji SAP Business One sa významnou mierou podieľa bratislavské softvérové laboratórium SAP Labs Slovakia. Máte tak istotu, že bude vždy pokrývať kľúčové legislatívne zmeny, bude dostupné v lokálnom jazyku a kompatibilné s tradičnými riešeniami využívanými v malých a stredne veľkých firmách na Slovensku.

SAP Business One - vyvíjané na Slovensku
Prehrať video