fbpx

SAP Business One
ERP softvér pre malé a stredne veľké firmy

Získajte väčšiu kontrolu nad svojou firmou alebo dcérskou spoločnosťou so SAP Business One. Tento softvér spája všetky hlavné biznis funkcie malých a stredne veľkých podnikov – vrátane financií, CRM, predaja či skladov. Či už je on-premise alebo v cloude, pristupovať k nemu môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou ľubovoľného mobilného zariadenia. Eliminuje potrebu prepájania rôznych modulov či aplikácií a zároveň rastie spolu s vami.

SAP Business One 10.0
Play Video about SAP Business One 10.0

SAP Business One
Hlavné funkcionality

Manažment
& Administratíva

 • Správa používateľov
 • Oprávnenia
 • Viac mien
 • Výmenné kurzy
 • Viacero účtovných období
 • Pobočkové riešenie
 • Import údajov
 • Počiatočné stavy
 • Procesy schvaľovania
 • Kalendár
 • Integrácia s balíkom Microsoft Office
 • Mobilné aplikácie
 • Opakované transakcie
 • Drill down väzby v systéme
 • Drop Ship
 • Odosielanie mailov

Účtovníctvo
& Financie

 • Účtová osnova
 • Účtovný zápis
 • Účtovné predkontácie
 • Opakujúce sa účtovania Legislatívne reporty
 • Rozpočtové hospodárenie
 • Nákladové účtovníctvo
 • Účtovné dimenzie
 • Kurzové vyrovanie
 • Prichádzajúce platby
 • Odchádzajúce platby
 • Sprievodca príkazov k platbe
 • Spracovanie bankových výpisov
 • Šeky a kreditné karty
 • Odložené platby
 • Párovanie
 • Evidencia majetku
 • SEPA

Nákup
& Prevádzka

 • Požiadavky na nákup
 • Požiadavky na ponuku
 • Objednávky
 • Príjemky
 • Vrátenie tovaru
 • Došlá faktúra
 • Dobropis
 • Reverzná faktúra
 • Požiadavka na zálohu
 • Zálohová faktúra
 • Obstarávacie náklady
 • Intrastat
 • Opakujúce sa transakcie
 • Analýzy nákupu
 • Prílohy dokumentov

Predaj
& Servis

 • CRM
 • Obchodné príležitosti
 • Aktivity
 • Marketingové kampane
 • Rámcové zmluvy
 • Ponuky
 • Predajné objednávky
 • Dodacie listy, vrátenky
 • Odoslané faktúry, dobropisy
 • Požiadavky na zálohu
 • Zálohové faktúry
 • Proces upomínania
 • Výpočet zisku, hmotnosti, objemu
 • Pomocník pri generovaní dokladov
 • Opakujúce sa transakcie
 • Analýzy predaja
 • Servis – karty predaných zariadení
 • Servisné zmluvy
 • Servisné volania
 • Plánovanie servisov
 • Väzba na sklad a doklady
 • Integrácia ľudských zdrojov
 • Databáza znalostí
 • Kalendár služieb

Sklady
& Distribúcia

 • Sklady rôznych typov
 • Správa položiek
 • Tovary a služby
 • Minimálne, maximálne a optimálne zásoby
 • Cenníky
 • Cenníky vo viacerých menách
 • Špeciálne ceny
 • Časové a objemové zľavy
 • Sériové čísla a šarže
 • Exspirácie a atribúty
 • Preskladnenia
 • Interné pohyby príjmu a výdaja
 • Inventúry a inventúrne transakcie
 • Príprava na odber a balenie
 • Opakované transakcie
 • Riadené sklady, úložné miesta
 • Sledovanie pohybu zásob
 • Rôzne merné jednotky

Výroba
& MRP

 • Kusovníky
 • Predajné sety
 • Výrobné zákazky
 • Zdroje – stroje a ľudia
 • Plánovanie kapacity
 • Výdaj do výroby
 • Príjem z výroby
 • Výrobný reporting
 • Rozšírené účtovanie výroby
 • Kalkulácie
 • MRP plánovanie materiálových potrieb
 • Prognózy
 • Odporúčania k objednávkam

Projekty
& Riadenie zdrojov

 • Projektový manažment
 • Projekty a podprojekty
 • Rozpočet projektu
 • Etapy projektu
 • Závislosti etapy
 • Ganttov diagramu
 • Väzba na doklady v systéme
 • Väzba na účtovný projekt
 • Plánované náklady
 • Prílohy, otvorené problémy a aktivity
 • Kmeňové dáta zamestnanca
 • Výkaz pracovného času

Prispôsobenie
riešenia

 • Crystal Reports pre tvorbu a úpravu reportov a tlačových výstupov
 • Užívateľsky definované tabuľky
 • Vytvorenie nových polí definovaných používateľom
 • Vytvorenie dopytov definovaných používateľom
 • Generátor dopytov
 • Úprava formulárov užívateľom
 • Upozornenia definované používateľom
 • Schedulované spúšťania upozornení
 • Oznámenia o transakciách
 • Definícia workflow pracovných postupov
 • Kontrolný zoznam úloh
 • Používateľom definovaný kokpit
SAP Slovensko

Vyvíjané na Slovensku

Na vývoji SAP Business One sa významnou mierou podieľa bratislavské softvérové laboratórium SAP Labs Slovakia. Máte tak istotu, že bude vždy pokrývať kľúčové legislatívne zmeny, bude dostupné v lokálnom jazyku a kompatibilné s tradičnými riešeniami využívanými v malých a stredne veľkých firmách na Slovensku.

SAP Business One - vyvíjané na Slovensku
Prehrať video

Úplná kontrola financií podniku

SAP Business One ponúka kompletný súbor nástrojov na riadenie firemných financií. Či už ide o finančné plánovanie, sledovanie cash flow a rozpočtov, automatizáciu účtovných procesov, bankové operácie či integráciu finančných operácií s ďalšími biznis procesmi v reálnom čase. Vďaka tomu budete mať vždy pod kontrolou peňažné toky a rozpočty firmy, urýchlite transakcie a získate dokonalý prehľad o skutočnom stave vášho podnikania.

SAP riadenie financií
SAP CRM a spokojnosť zákazníkov

Riadenie predaja a vzťahov so zákazníkmi

Vďaka SAP Business One sa z potenciálnych klientov stanú vaši reálni a lojálni zákazníci. Jeho vyspelé predajné a marketingové nástroje vám umožnia riadiť obchodný proces od počiatočného kontaktu až po predaj a následnú starostlivosť, servis a podporu. Zákaznícke údaje budete mať na jednom mieste, vďaka analytickým funkciám získate prehľad o všetkých aspektoch predaja aj prognózy jeho vývoja do budúcnosti. Výsledkom bude nielen spokojnosť zákazníkov, ale aj rast vašich ziskov.

Optimalizácia nákupu a riadenie zásob

Od výzvy na predkladanie ponúk, cez prípravu objednávky, až po zaplatenie dodávateľovi vás SAP Business One prevedie celým reťazcom krokov a operácií spojených s nákupom. Vytvorenie dokladov, detailné informácie o nákupných položkách s cenníkmi, údaje o úrovni zásob, či tvorba výkazov s dátami v reálnom čase. Tieto a mnohé ďalšie funkcie vám umožnia prehľadné porovnanie cien a dodávateľov, dojednanie lepších podmienok a tým zníženie nákladov.

SAP riadenie zásob
SAP produkcia

Plánovanie výroby

SAP Business One ponúka nástroje pre transparentnú správu skladov a zásob, či umiestnenia zásobníkov. Optimalizujú pohyb jednotlivých položiek, skracujú čas ich vyzdvihnutia, ako aj zaznamenávajú príjem a výdaj tovaru. Výrobné a materiálové požiadavky tak budete mať pod úplnou kontrolou. Okrem presných informácií o stave zásob jednoducho stanovíte ich hodnotu, úroveň štandardných a špeciálnych cien, či priznáte objemové alebo zákaznícke zľavy.

Business Intelligence

Využívajte dáta z viacerých zdrojov na prípravu aktuálnych a presných výstupov na základe údajov z celej firmy i externého prostredia. SAP Business One poskytuje vyspelé nástroje na podporu rozhodovania a pre analýzy, ktoré môžu využívať silu in-memory platformy SAP HANA na vytváranie detailných reportov v reálnom čase. Na výber máte aj z množstva rôznych formátov, panelov a konfigurácií zobrazenia informácií presne podľa vašich potrieb.

SAP business inteligence
SAP analytické nástroje

Analytika a reporting

Informácie z predaja, výroby, finančného oddelenia či od zákazníkov, SAP Business One ich integruje a sprístupňuje okamžite a pre celú spoločnosť. Tento jednotný systém nielen zlepšuje váš prehľad o výkonnosti podniku, ale aj odstraňuje duplicitu zadávania údajov, znižuje chybovosť a tým šetrí čas zamestnancov a financie spoločnosti. Navyše, k dispozícii máte aj neprekonateľnú silu technológie SAP HANA, ktorá umožňuje analýzy veľkých objemov dát v reálnom čase.

281578_Dartboard_R_purple

Prečo je SAP Business One ideálnou voľbou pre slovenské firmy? Martin Pavlinský, ktorý je v SAP jedným z expertov na tento produkt, vám v krátkom videu prehľadne zhrnie jeho kľúčové výhody. Okrem detailných informácií o fungovaní vašej spoločnosti, nezabudne spomenúť aj výhodný licenčný model. SAP Business One je totiž dostupný tak, ako nikdy pred tým.

Prehrať video